Po prek shumë fëmijët nëpër cerdhe dhe kopshte/ Ja simptomat e vir.usit që po përhapet me shpejtësi

Vir.usi koksaki është përhapur shumë në çerdhe dhe kopshte ndaj edukatorët duhet të bëjnë ku.jdes kur shikojnë fëmijë me puccra në fytyrë, në mënyrë që ti kërkojnë prindërve t’i izolojnë pasi ky vi.rusi transmetohet shumë nga një fëmijë tek tjetri.

Vir.usi kokasaki mund të ngatërrohet edhe me lijen e dhenve dhe shpesh prindërit e ngatërrojnë dhe me stomatitin e gojës ndaj duhet që fëmija të dërgohet menjëherë tek mjeku pediatër dhe te njoftohet Cerdhaj apo kopshti në mënyrë që të merren masa për të mbr.ojtur fëmijët e tjerë.

Vi.rusi kakaski është përhapur edhe në qytete të tjera.